Dịch Vụ Điện Thoại Cung Cấp Thông Tin và Chuyển Hướng Mới: Tổng Đài 211

Có phiên dịch cho hơn 100 ngôn ngữ

Tổng đài 211 là dịch vụ điện thoại có tính bảo mật và miễn phí giúp bạn tìm thông tin về các chương trình và dịch vụ được cung cấp trong tỉnh bang bởi các nhóm hoạt động cộng đồng, các tổ chức phi lợi nhuận và chính phủ. Dịch vụ phiên dịch qua điện thoại cũng được đáp ứng.

Khi bạn gọi 2-1-1, nhân viên tổng đài có thể giúp bạn tìm các dịch vụ và chương trình trợ giúp những vấn đề như:

  • Thực phẩm
  • Nhà ở/chỗ tạm trú
  • Chăm sóc sức khỏe không cần cấp cứu
  • Vấn đề nghiện và sức khỏe tâm thần
  • Quần áo và các loại hàng hóa khác
  • Các chương trình của chính phủ
  • Các chương trình dành cho người cao tuổi và thanh thiếu niên
  • Thể thao và giải trí
  • Và nhiều việc khác nữa

Có thể gọi tổng đài 211 để trợ giúp 24 giờ trong ngày và 365 ngày trong năm, chỉ cần gọi số 2-1-1 ở Đảo Hoàng tử Edward.